HUISREGELS LEVEL XL


 • Het deelnemen aan de activiteiten geschiedt altijd op eigen risico

 • Alle openstaande rekeningen dienen volledig betaald te zijn op dezelfde dag 
 • Betaling kan geschieden met contant geld of met een PIN betaling. Er is geen mogelijkheid tot betaling met VISA-card of andere creditcards. Op factuur is alleen mogelijk nadat dit duidelijk is gecommuniceerd en bevestigd is vanuit LEVEL XL dat dit mogelijk is. Er geldt ten alle tijden een betalingstermijn van MAXIMAAL 8 dagen. Hier worden geen uitzonderingen voor gemaakt
 • Ga respectvol met elkaar en andermans eigendommen om

 • Kinderen (tot 12 jaar) mogen alleen naar binnen onder begeleiding van minimaal 1 volwassene (18 jaar of ouder)

 • De verantwoording voor de kinderen ligt altijd bij de ouders/begeleiders

 • Mochten er bezoekers zijn, die de orde verstoren, volwassenen en/of kinderen, zullen deze worden aangesproken op hun gedrag. Mocht het gedrag daarna niet in positieve zin zijn veranderd, dan kan de toegang worden ontzegt tot Level XL. 
 • De bezoeker moet altijd in staat zijn om zichzelf te legitimeren

 • Zelf meegenomen etenswaren en/of dranken zijn NIET toegestaan
 • Consumpties mogen alleen genuttigd worden in het restaurantgedeelte en bij de pooltafels
 • Op aanwijzing van ons personeel kan u verwezen worden naar een andere plaats
 • Binnen Level XL geldt een algeheel rookverbod

 • Het meenemen van huisdieren is toegestaan

 • Wapens en drugs zijn niet toegestaan op het gehele terrein van de woonboulevard waar Level XL is gevestigd

 • Level XL is niet aansprakelijk voor letsel, diefstal of andere schade

 • Bezoekers dienen in belang van de veiligheid de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Het personeel van Level XL heeft het recht, personen de toegang te ontzeggen of te verwijderen

Bij overtreding van één van deze huisregels kan u de toegang tot Level XL ontzegd worden.